Eres de goma?

Cando falamos de “hiperlaxitud articular”, referímonos ao aumento esaxerado dá mobilidade das articulacións. Todos coñecemos persoas que son máis “elásticas”, sendo o caso extremo dos contorsionistas que vemos nos circos. Os diferentes estudos confirman que é maior a hiperlaxitud nas mulleres que nos homes.

imagen

A que se debe ?

A súa causa é descoñecida, aínda que se atoparon anomalías , de carácter hereditario, nas fibras de coláxeno, probablemente por mor dalgunha mutación xenética. Isto fai que o tecido conxuntivo do organismo, presente en ligamentos, tendóns, vasos sanguíneos, pel e noutras moitas localizacións, sexa máis elástico do normal, pero tamén máis fráxil, de maneira que se producirían pequenas lesións con maior facilidade e con traumatismos ou movementos relativamente liviáns.

Que síntomas produce ?

Os síntomas que produce poden ser en grao sumo variado, pero os máis frecuentes son as molestias en músculos e articulacións, sobre todo afectando aos membros inferiores. Unha certa rixidez pode tamén estar presente.
Aparecerán desde a adolescencia e poden persistir, a tempadas, durante toda a vida. Ás veces pódense escoitar”chasquidos articulares” que non teñen importancia, pero que resultan desconcertantes e alarmantes para o paciente.
Determinadas enfermidades dos tecidos brandos, como tendinites, capsulitis, etc., poden presentarse con maior frecuencia nestes pacientes. Son frecuentes as torceduras de nocello, así como os tortícolis de repetición.

Como se diagnostica ?

Para chegar ao diagnóstico da Síndrome de hiperlaxitud articular, o médico logo da entrevista clínica realizará unha serie de exploracións nas articulacións. Actualmente as manobras máis usadas para determinar a existencia de hiperlaxitud son as de Beighton, que propón un sistema de puntuación entre 0 e 9 puntos, considerando a un individuo como hiperlaxo se reúne máis de 4 puntos.

Esta información quiteina de esta páxina pinchar aquì se queredes ter mais información entrade.

Moita xente pensa que esta enfermidade non produce ningún tipo de dor, per iso non e así, e eu en primeira persoa, podo demostralo.

Este post foi elaborado por Yolanda Bernárdez Carballo no curso 09-10

 

Tags: ,