Arquivos da categoría ‘A teoría do big bang’

A teoría da grande explosión
Mércores 3 de Setembro do 2014
O ser humano é de natureza curiosa dende o seu nacemento. Sempre nos gustou experimentar e coñecer todas e cada unha ...
(Ler mais)

A TEORÍA DO BIG BANG
Mércores 3 de Setembro do 2014
 O BIG BANG é unha teoría que di que o universo naceu fai aproximadamente 14 mil millóns anos dun único pun ...
(Ler mais)

teoría do Big bang
Mércores 3 de Setembro do 2014
O Big Bang é un modelo científico que fai referencia ao momento no que da "nada" emerxe a materia, dando orixe ...
(Ler mais)

Radiación de fondo ou radiación de corpo negro.
Luns 1 de Outubro do 2012
A.Penzias e R.Wilson  descubrírona en 1965, polo que en 1978 foron ganadores do Premio Nobel. Estes descubrirona ...
(Ler mais)

O BIG BANG
Mércores 5 de Outubro do 2011
A teoría do Big Bang.  A teoría do Big Bang é a explicación dos evolucionistas para a aparici ...
(Ler mais)

De onde vimos?
Mércores 5 de Outubro do 2011
 O Big Bang é un modelo científico que nos trata de explicar a orixe que ten o universo e o seu desarrollo post ...
(Ler mais)

Do Big Bang a actualidade nun ano.
Mércores 5 de Outubro do 2011
Información extraída : Enciclopedia del estudiante Sóese utilizar a analoxía cun ano para comprend ...
(Ler mais)

A TEORÍA DO BIG BANG
Mércores 3 de Outubro do 2012
O Big Bang, literalmente gran estalido, constitúe o momento no que da "nada" emerxe toda a materia, é dicir, a ori ...
(Ler mais)