A TEORÍA DO BIG BANG

 O BIG BANG é unha teoría que di que o universo naceu fai aproximadamente 14 mil millóns anos dun único punto, e que a partir de aí o universo expándese continuamente.En 1929 Edwin Hubble observo que a Vía Láctea afastábase de nós a unha velocidade proporcional á distancia que mantiña coa Terra.

imagen

O BIG BANG:

A materia  e ou espazo estiveron nun mesmo  punto chamado átomo primixenio, tanto a sua densidade como temperatura eran moi elevadas, este átomo expandiuse nunha explosion ou BIG BANG e dende aí comezou a expansión do universo (espazo e tempo). Se foron orixinando partículas subatómicas e mais tarde ou hidróxeno e helio.A medida que ou universo expándese a temperatura baixa a materia espallase en todas as direccións e foise condensando e foron xurdindo todas as estruturas astronómicas.

¿ E O BIG BAND A ÚNICA TEORÌA? 

A teoría do BIG BANG non e a única teoría pero si a mais popular, unha das teorías mais coñecidas e a do físico Robert Gentry onde explica o seu modelo basenadose nos defectos da teoría do BIG BANG.

Dado que a creación do universo foi un evento sobrenatural os científicos preguntanse si existe algo mais ala do natural.

La teoría del BIG BANG aun sigue sendo unha das mais  aceptadas pero ainda faltan interrogantes por resolver.

Conclusión persoal sobre a seguinte pregunta (cres que a teoría do BIG BANG e acertada?)

Eu creo que a teoría do BIG BANG podese dar por certa mentres non se encontren argumentos que digan o contrario.

FONTES DE INFORMACIÓN:

Libro de texto de 1º bacherelato

A seguinte páxina: http://www.ojocientifico.com/2010/10/10/la-teoría-del-big-bang

Esta entrada foi elaborada por José Manuel Pereira no curso 2013-14

 

Tags: ,