Arquivos da categoría ‘A saúde e a globalización’

Corpus Hipocraticum
Xoves 28 de Marzo do 2019
O Xuramento Hipocrático ten a súa orixe na etapa de descubrimento da ética moral, concretamente, no momento no que co ...
(Ler mais)

Sistema sanitario en Brasil.
Martes 1 de Setembro do 2015
         O goberno brasileiro conseguiu establecer un sistema de sanidade pública no ano 1988 coñecido como Sis ...
(Ler mais)

Sistema sanitário público brasileiro
Martes 1 de Setembro do 2015
  Para explicar como funciona a medicina pública no Brasil, primeiro tem que entender como está situado os diferen ...
(Ler mais)

A saúde no mundo e nos...
Luns 9 de Febreiro do 2015
Falar da saúde é difícil, moito máis se falamos da saúde do mundo... Partimos de que hai unha relación clara ...
(Ler mais)

A tuberculose
Venres 4 de Setembro do 2015
Que é a tuberculose? A tuberculose é causada por Mycobacterium tuberculose, unha bacteria que case sempre afecta a ...
(Ler mais)

Sabemos medicarnos sós?
Domingo 29 de Setembro do 2013
  Actualmente estase producindo a nivel mundial o uso excesivo dos antibióticos e moitas persoas automedicanse con el ...
(Ler mais)

Nós e o medicamentos.
Domingo 29 de Setembro do 2013
   Se busscamos unha definición de medicamento atoparemos algo así;  é unha substancia con propiedades pa ...
(Ler mais)

Vivir menos... vivir peor !!
Mércores 3 de Outubro do 2012
 Senegal é coñecido, entre outras cousas, polo colorido dos seus barcos de pesca Este nenos recollen metais entre ...
(Ler mais)

O índice de desenrolo humano (IDH)
Mércores 3 de Outubro do 2012
Os informes do IDH non solo clasifica os paises segundo o seu desenrolo humano, senón que sirven tamén para concenciar ...
(Ler mais)

Dereito e Esperanza
Mércores 3 de Outubro do 2012
Nos países menos desenvolvidos; é onde se encontra un maior número de mortes a causa de enfermidades que se pod ...
(Ler mais)