O índice de desenrolo humano (IDH)

Os informes do IDH non solo clasifica os paises segundo o seu desenrolo humano, senón que sirven tamén para concenciar sobre os problemas do planeta. Este índice está composto por tres parámetros:

-Unha vida larga e saludable medida según a esperanza de vida ó nacer.

-A educación, medida pola tasa de alfatebetización de adultos e a tasa bruta conbinada de matriculacion en educación primaria, secundaria e terciaria.

-Nivel de vida digno, medido polo PIB per capita ( que se calcula dividindo o PIB entre a poboación).


Os paises clasificanse segundo o seu IDH en tres grupos:

-Desenrolo humano alto: con valores do IDH de 0.800 e superiores

-Desenrolo humano medio: con valores entre 0.500 e 0.799

-Desenrolo humano baixo: con valores inferiores a 0.500.

imagen

España obtén unha puntuación de 0.949 no informe 2007-2008, ocupando o lugar 13º no índice anual de desenrolo humano, que encabeza Islandia e pecha Serra Leoa

Este informe é moi interesante xa que desta maneira podemos coñecer a calidade de vida que teñen os habitantes nos diversos paises do mundo.

Fontes:

Libro de economia 1º de bach

Este post foi elaborado por Noemí Castro Bernardez no curso 09-10

 

Tags: ,