O BIG BANG

imagen

A teoría do Big Bang.

 A teoría do Big Bang é a explicación dos evolucionistas para a aparición da terra. Hai máis de 13 millons de anos, houbo una gran explosión, que deu o inicio para todo o proceso de evolución do Universo.

 Como se creou o universo?

 Tanto a materia coma o espazo e a enerxía estiveron nun comezo todos concentrados nun mesmo punto , chamado átomo primixenio, cuxa densidade e temperatura foi moi elevada , este átomo expandiuse nunha gran explosión , chamada Big Bang e comezou a expansión do universo. A enerxía foise afastando en tódalas direcións e se foi transformando en materia , e a vez que se transformaba orixinábase o espazo. A medida que se expandía o universo , a temperatura descendía e a materia foise condensando e foron xurdindo novas estructuras astronómicas.

De que está constituída a materia lanzada pola explosión?

A materia lanzada en todalas direcións pola explosión está constituída exclusivamente por partículas elementais: Electróns, Positróns, Mesóns, Neutrinos, Fotóns y máis de 89 partículas conocidas hoxe en día.

Webgrafía:

 http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_Big_Bang

 http://www.xtec.es/~rmolins1/textos/es/univers01.htm

 http://www.monografias.com/trabajos7/creun/creun.shtml

Esta entrada foi elaborada por Eva Piñeiro no curso 2010-11