A NASA

A Nasa é  a  axencia espacial do goberno norteamericano utilizada para a investigación do universo. Dende 1958 leva mandando numerosas sondas e satélites o espazo para a recollida de información, como o Apolo XI a primeira nave tripulada en chegar a Lúa.

Símbolo da Nasa

 Durante moitos anos a Nasa leva recollendo informacion sobre o planeta Marte para a investigacion de posible vida.  Numeros satélites orbitan hoxe en día ao redor do planeta vermello tomando fotografias e investigando a superficie marcianam, como a nave Phoenix encargada de recoller fotos ou a nave Mars Pathfinder a primeira en pisar a superficie marciana.

Un dos principais plans de futuro para a Nasa é o envio dunha nave tripulada a Marte hoxe en dia é un proxecto pero esperase que para o ano 2021 esten xa voando cara o planeta vermello.

Na miña opinón hoxe en día os viaxes espaciais  estan paralizados debido a falta de fondos e non creo que nos proximos anos vexamos moitas naves orbitando polo espacio.

 Nave espacial en marte

Bibliografía

Wykipedia.com

www.nasa.gov

Este post foi elaborado por Jorge Nuñez no curso 2011-12   

 

Tags: