A enerxía hidráulica

A auga considérase o recurso máis abundante e esencial  sobre a superficie terrestre. Ademais é unha fonde de enerxía renovable e con gran potencial para o seu uso grazas ao fluxo constante de enerxía cinética contida na mesma. Posúe un gran potencial no uso industrial e pouco contaminante para o medio. Pódese transformar a través de procesos de conversión.

O seu funcionamento é moi simple. Aprovéitase a caída da auga desde unha altura natural ou artificial determinada pasando por unhas turbinas que tranforman a enerxía potencial do auga en enerxía eléctrica mediante os seguintes procesos:

E._pot._E._e__486x304_.jpgCentral

O auga ten a gran calidade de ser prácticamente inesgotable, e o seu uso moi sinxelo e limpo. Non obstante, o impacto ambiental das grandes presas, pola severa alteración da paisaxe desmereceu a bondade ecolóxica dese concepto nos últimos anos. Por sorte, recentemente estanse realizando centrais “minihidroeléctricas” máis respectuosas co medio ambiente e que se benefician deos progresos tecnolóxicos, logrando un rendemento e unha viabilidade moi razoables.

 Bibliografía:

 profesorenlinea.cl 

almez.pmtic.mec.es

Imaxes

-Google imaxes

-MicrosoftWord

Este post foi elaborado por  Marcos Pascual no curso 2011-12        

 

Tags: , ,