A superpoboación da terra.

Que é a superpoboación? Tal e como o seu nome indica é o aumento excesivo e prexudicial da poboación.

O ser humano dende que apareceu na terra aumentou o seu número ata a desorbitante cantidade de 7000 millóns de persoas da actualidade:

Fai 3500 millóns de anos surxiu a vida na terra e fai uns 7 millóns de anos apareceu o primeiro homínido e logo a especie humana dende aquela ata o 1500 dC o crecemento da poboación foi continuo pero moi lento, case denominado estacionario. Sen embargo a partires deste tempo comezou a aumentar o seu número moito máis rapidamente ,de maneira que no 1500 apenas había 500 millóns de habitantes e co aumento en 1800 alcanzárase os 1000 millóns no 2000 sobrepasouse os 6000 millóns.

imagen

 Cales son os problemas da superpoboación?

A 45% das persoas viven en grandes cidades, pero as materias primas alimentarias xeneranse fora das cidades.

Que implica a superpoboación?

Basicamente: riqueza para uns poucos e pobreza para moitos, pero xa non se trata de un problema económico, senón que, máis poboación significa máis consumo: tanto de enerxía como de materias primas, e ademais este feito tamén implica un aumento proporcional da contaminación con todo o que isto conleva.

Así que, este é o verdadeiro problema; soportará o planeta este aumento de poboación? cal é o seu limite?

Uns establecen o seu límite en 8 billóns e outros sen embargo en 54 billóns, iso si, alimentados a pan e auga… Os mais realistas non se plantean este problema, nin sequera pensan que se vaia a poder alimentar a tal numero de poboación, xa que, agora mesmo, morre por inanición unha persoa cada 3.6 segundos e o 75% son nenos. Pero o peor é que a causa da traxedia non é a falta de alimentos realmente, senón que solen ser problemas económicos, políticos e bélicos. Poderíase aumentar a produción de alimentos nas zonas de pobreza, pero isto implica elementos contraditorios: require o consumo de materias primas que a súa vez contaminan; ao aumentar a demanda fanse subir os prezos con isto poderíanse producir máis alimentos, pero ó producirse un crecemento económico no país, poderíanse perder terrenos para construír vivendas e empresas… polo que o final todo remataría no comezo.

Outra consecuencia do aumento da poboación é o aumento da temperatura, aínda que non é un cambio tan importante; en 2100 se prevé un aumento de 3º centígrados polo que tamén contribúe o quentamento global.

imagen

Bibliografía:

Universidade de Málaga; Artigo da superpoboación

El Mundo , xornal en línea.

Entrada elaborada no curso 12-13 por Tomás Valderrama Santomé

 

Tags: