O Lamarckismo

imagen

 Cadro de Charles Thévenin titulado Jean-Baptiste de Monet Chevalier de Lamarck feito en 1802-1803 que representa a Lamarck. Imaxe publicada en Wikipedia

Lamarck foi o primeiro que fixo unha teoría da evolución razoada.

Lamarck estudou os fósis e observou que algúns tiñan un aspecto intermedio entre os máis antigos e os actuais. Este feito fíxolle pensar que uns procedían doutros. A súa teoría chámase  O Lamarckismo . Esta teoría tivo grandes detractores, os principais foron os fixistas.

Lamarck sostivo que as especies descendían doutras anteriores e que as novas eran mais complexas cas anteriores . El cría que as formas de vida evolucionaron gradualmente, que as súas calidades adquiridas proviñan dos seus propios esforzos , que a súa evolución sucedía por unha forza interna e que os seus cambios podían ser herdados dos seus descendentes. Este concepto denominouse ” Herdanza dos caracteres adquiridos “

 Esta teoría pode resumirse nos seguintes puntos.

  • A  influencia do medio: Os cambios medioambientais provocan novas necesidades nos organismos.
  • Lei do uso e do desuso: Para adaptarse ó medio modificado, os organismos deben modificar o grado de uso dos seus órganos. Un uso continuado dun órgano produce o seu crecemento (de aquí a frase “a función crea o órgano”). Un desuso prolongado provoca a súa diminución.
  • Lei dos caracteres adquiridos: As modificacións creadas polos distintos graos de utilización dos órganos se transmiten hereditariamente. Isto significa que á larga os órganos moi utilizados desarrollaranse moito, mentres que os que no se utilicen tenderán a desaparecer.

-Resumindo: segundo Lamarck a evolución explícase pola acumulación de caracteres adquiridos no curso de varias xeracións.

  -Plataforma e-ducativa aragonesa: A Plataforma E-Ducativa Aragonesa é un sistema que permite integrar a todos os centros educativos, creando unha “comunidade educativa virtual” tamén chamada “Aula Virtual”.

  -Educarm:  A Asociación Cultural Paleontolóxica Murciana, é unha entidade xurídica de ámbito rexional, que ten como fins fundamentais estudar e fomentar a Paleontoloxía e la Xeoloxía, así como protexer dicho Patrimonio na Rexión de Murcia. Artigo escrito por Marcial de la Cruz.

  -UAM:  Universidade Autónoma de Madrid. Artigo publicado por Máximo Sandín, doutorado en Ciencias Biolóxicas y Bioantropoloxía.

FÓSIL- FÓSILES,  máis complexas cás anteirores,  grao,  transmítense hereditariamente,  Isto significa que co tempo…desenvolveranse moito.

Esta entrada foi elaborada no curso 2014-15 por Anxo Rodríguez

 

Tags: ,