Os paneis solares termodinámicos:

Definición:Os paneis solares termodinámicos son unha alternativa aos paneis solares convencionais. Pero a diferenza destes, non só captan enerxía da radiación solar, senón que basándose nos principios da termodinámica, captan a enerxía do ambiente exterior sempre e cando a temperatura exterior non baixe dos 0º.Esta circunstancia fai que os paneis termodinámicos poidan producir enerxía en días anubrados e durante a noite, factor moi interesante á hora de valorar a eficiencia deste sistema.

O sistema termodinámico componse dos seguintes elementos:

- Paneis solares termodinámicos:son os captadores.

-Gas refrixerante:é unha substancia de baixo punto de ebulición, capaz de absorber grandes cantidades de calor ao producirse un cambio de estado.

-Compresor:é o lugar onde se produce a compresión do gas,elevando á súa temperatura.

-Condensador(Intercambiador):é o lugar onde se produce a condensación de gas a líquido, co correspondente intercambio de calor entre a fonte quente e a fonte fría.

- Válvula de expansión:é o lugar onde se produce a expansión do gas, que chega xa en estado líquido, diminuíndo o seu termperatura.

- Bloque termodinámico:é o elemento da instalación onde se encontran o compresor e a válvula de expansión , e onde o que regula o funcionamento de todo o proceso.

- Termoacumulador:é o elemento da instalación onde se encontra o condensador e prodúcese o intercambio de calor entre o gas a altas temperaturas, e a auga que necesitamos quentar para o consumo da calefacción.

Funcionamento:

O gas refrixerante sae da válvula de expansión en estado líquido e a moi baixa temperatura.Ao chegar a unha temperatura tan baixa, o gas, ao seu paso polo panel, evapórase absorbendo calor do ambiente.No compresor o gas comprímese, elevando a súa temperatura.Este gas a altas temperaturas pasa polo condensador que fai que a temperatura da auga que existe no devandito acumulador se eleve á temperatura de consumo necesaria.O gas refrixerante vólvese licuar. Finalmente,o líquido refrixerante pasa pola válvula de expansión para pechar o ciclo descrito.

Comentario persoal: os paneis termodinámicos constitúen un avance evidente no aproveitamento das enerxías renovables,tendo as características necesarias para converterse nun elemento importante na sostibilidade e ecoloxía dos futuros edificios.Dá a sensación de que o potencial do sistema termodinámico está aínda sen aproveitar completamente,deberían desenvolver sistemas cada día máis rendibles para que poidan ser utilizados en todo tipo de edificios.Un dos potenciais progresos da enerxía termodinámica sería o do investimento do ciclo das máquinas termodinámicas en función da demanda enerxética dos edificios en cada época do ano.

Enlace texto:http://www.unaus.eu/blog/55-paneles-solares-termodinamicos

Esta entrada foi elaborada no curso 2014-15 por  Gabriel Valiño

 

Tags: ,