Placas litosféricas.

Figura 2-14 > Placas litosféricas

Cada un dos fragmentos nos que se divide a litosfera denominanse placas litosféricas. Algunhas destas placas están formadas só por litosfera oceánica, pero a mayoría posuen ambos os tipos de litosfera.

Existe un puñado de placas principais e dúcias de placas secundarias. Seis das principais reciben o nome do continente no que se encontran; as placas secundarias son máis pequenas, pero non menos importantes en canto a súa influencia sobre a estrutura do planeta.As placas litosféricas non permaneceron invariables ao longo da historia, senon que estas vanse separando ou achegando entre elas debido ao notable gradiente xeotérmico do interior terrestre, o cal produce a convección do manto; un claro exemplo disto é o océano Atlántico, que ensancha uns centímetros ao longo de cada ano.

O movemento das placas crea tres tipos de límites tectónicos:

  • Límites converxentes, donde as placas se acercan unhas a outras. Poden darse entre dúas placas continentais, entre dúas oceánicas ou entre una continental e una oceánica.
  • Límites diverxentes, donde as placas se separan.
  • Límites transformantes, donde as placas se moven de lado en relación unas con outras.

Dende o meu punto de vista é un tema interesante para calquera persoa a que lle interese un mínimo a estrutura do planeta no que vive, xa que é algo asombroso. Ademáis, coñecer o funcionamento das placas axuda a que nos percatemos do incríble que foi a evolución do planeta Terra, no que os planetas pasaron de estar unidos completamente a adoptar a posición que ocupan na actualidade.

Aquí vos deixo as páxinas das que me axudei  para conseguir información sobre o tema:

 

Tags: ,