Panspermia, vida extraterrestre ou terrestre?

Organismos transportados por cometas ou meteoritosAlgunhas teorías sobre o orixe da vida expoñen a posibilidade de que esta chegase a Terra dende o espazo esterior. A tería principal que sostén esta hipotese é a denominada panspermia.                                               Segundo a teoría da panspermia, defendida por primeira vez no século VI a.C polo filósofo grego Anaxágoras, a vida chegou ó noso planeta transportada por meteoritos ou cometas. O nome de pansmermia se lle outorgará a esta teoría moito máis tarde, en 1865 polo biólogo Hermann Ritcher, pero non terá éxito a nivel mundial ata 1903 defendida por polo científico e profesor Svante Arrhenius (Premio Nobel de Química), quen sostiña que algún tipo de bacteria ou espora podía viaxar a través do espazo, chegar á Terra en fragmentos rochosos e, cunhas condicións  aducuadas evolucionar cara á vida que hoxe en día coñecemos.

Esta teoría cobrou forza na actualidade ó se topar restos de fósiles en varios meteoritos. Aínda con isto segue sendo unha teoría moi cirticada e menosprezada, considerando estas probas insuficientes para autorgarlle certa veracidade.

Existen dúas versións da teoría da pasnspermia:

 1.   Panspermia dirixida: defende a propagación da vida polo universo mediante bacterias moi resistentes que viaxan transportadas en cometas.
 2.      Panspermia molecular: defende que, en lugar de bacterias, viaxan polo espazo moléculas orgánicas moi complexas que cando aterrizan na Terra se combinan co caldo primordial de aminoácidos que, a través de reaccións químicas, dan lugar á vida.

A principal razón pola que esta teoría é xulgada e criticada é pola falta de probas da existencia de organismos capaces de sobrevivir ó forte impacto dun meteorito contra á superficie terrestre, ademais de que terían que sobrevivir durante millóns de anos, que é o que duraría este viaxe interestelar e soportar cambios de temperatura extremos.

Fontes de información:

Entrada elaborada por Lucia Vázquez

   

  Tags: ,

  2 Respostas a “Panspermia, vida extraterrestre ou terrestre?”

  1. sal_sabela_per Dixo:

   Esta teoría probablemente é a defendida polos máis soñadores ou polos que se centran neses fósiles que só aparecen en meteoritos, o cal é un argumento bastante interesante. Moita xente poderá negala polo seu orgullo de terrícola, ou quizais o argumento dos meteoritos non é tan convincente.
   Sempre estamos buscando vida noutros planetas e é moi posible que a haxa, tamén é posible que nós sexamos o experiemento de vida doutra especie doutro planeta.
   A panspermia é unha teoría interesante que nos fai terrestres e extraterrestres á vez.

  2. sal_nerea_val Dixo:

   Esta teoría paréceme moi interesante posto que si é probábel que exista vida maís alá do noso planeta.
   Creo que se deberían levar a cabo máis probas a parte das xa feitas, para poder concluir uns mellores datos eadquiris máis e mellor información.
   Pola teoría da panspermia molecular, é posible que nós mesmos procedamos de moléculas extraterrestres, un debate moi amplo.