A eutanasia

 A eutanasia é a acción que acelera o proceso da morte coa intención de evitar o sufrimento da persoa.

Hai dous tipos de eutanasia, o primeiro tipo sería a eutanasia directa a cal consiste no adelantamento da morte dunha persoa cunha enfermidade incurable, mediante fármacos letais ou a suspensión dos seus medicamentos, os cales a manteñen con vida, e dos alimentos.

O outro tipo de eutanasia é a indirecta, que consiste en disminuir a dor mediante uns medicamentos que dunha maneira non intencionada poden por fin a vida da persoa.

A eutanasia desperta todo tipo de debates éticos, os defensores aseguran que é boa porque evita o sufrimento da persoa e as condicións indignas ás que leva a vida artificial, mentras que os  opositores manteñen a idea de que ninguén ten o dereito de finalizar a vida doutra persoa.

A eutanasia non sempre foi usada neste sentido, senón que tamén foi usada para erradicar grupos sociais, por exemplo, os nazis estaban a favor da eutanasia en caso de minusválidos xa que consideraban que estes eran inferiores.

En España a eutanasia esta prohibida, isto débese que a pesar de que haia moitos partidarios políticos a favor dela, o PP ten unha forte oposición a ela, aunque non solo eles son a causa de que miles de persoas sufran e sean conscentes delo e teñan que vivir, se a iso se lle pode chamar vivir, algúns cunha dor permanente, como foi o caso do famoso galego: Ramón Sampedro, que quedara tetrapléxico e o cal e acabou matándose el mesmo mediante uns medicamentos que lle proporcionara unha amiga.

Dolor agudo

WEBGRAFÍA:

-Definición.de: https://definicion.de/eutanasia/    Web gestionada por WorldPress creada en 2008

-política.elpais.com: https://politica.elpais.com/politica/2017/03/31/actualidad/1490960180_147265.html  web que dixitaliza o periódico.

Entrada elaborada por Aida Domínguez. Curso 17-18

 

Tags: , ,

5 Respostas a “A eutanasia”

 1. sal_lucia_cru Dixo:

  Considero importante entradas coma esta xa que a eutanasia é un tema complexo, moita xente como se di a que esta a favor de terminar coa vida de alguén e moita xente en contra. Eu persoalmente identificome coas duas versión e non saberia que facer se estivse en nese caso. Creo que a situación deberia ser mais sinxela se a persoa é plenamente consciente e decide el ou ela mesmo/a acabar coa súa vida, o proble creo que esta cando esa persoa non é capaz de decidir é unha decisión moi dura para as familias e medicos.

 2. sal_sabela_per Dixo:

  Os avances na medicina certo é que salvaron infinidade de vidas pero, cando salvas a unha persoa é coa intención de que, despois do accidente, enfermidade ou que fose que o levara ata o hospital, recupere coa maior normalidade posible a súa vida anterior. No momento no que estás seguro de que de ningunha maneira posible se vai recuperar e para seguir facendo a función vital máis básica para a supervivencia dun individuo, como é a de nutrición vai ter que estar conectado a unha máquina, esa vida non se salva. Realmente estase convertindo nun martirio de sufriemnto, que se pode apagar con calmantes e diversas drogas médicas, pero entón que, xa non pensas? Estás aí por estar, mantéñente porque non te poden matar pero realmente estás máis morto que vivo, pois non poderás vivir pola túa conta nunca máis de ningunha maneira. Tanto custa facer real esa morte?

 3. sal_lucia_vaz Dixo:

  Entendo que xorda tanta polémica do proceso da eutanasia, xa que todos aqueles temas que teñan relación coa morte convírtense de forma automática en cuestións controvertidas.
  Hai quen pode argumentar que todos temos dereito á vida, mentres hai quen pode empregar como contrargumento que, por regra de 3, tamén todos deberíamos ter dereito á morte, e especialmente en casos tan delicados e difíciles como son os de persoas que, debido ás enfermidades que sofren, o que teñen xa nin seuqera se pode chegar a considerar vida.
  Por definición filosófica, a morte é a perda das sensacións, e a meirande parte desas mulleres e homes levan anos sen percibir absolutamente nada do exterior, máis alá dun tremendo sufrimento. Co cal, e obviamente dende a miña opinión e punto de vista, todas estas persoas deberían ter a única potestade de decidir que facer coa súa vida, incluso se esa decisión conleva á morte.

 4. sal_aroa_fer Dixo:

  Esta ben coñecer máis sobre a eutanasia, xa que as persoas só coñecen a palabra pero nada do que esta relacionado con ela, nin o que significa.

 5. sal_nerea_val Dixo:

  Non é de extrañar que un tema coma este, abranga un debate ético tan amplo. Dende o meu punto de vista, a eutanasia directa, non debería estar prohibida sempre e cando sexa realizada a causa do sufrimento que pode probocar unha enfermidada. Esta, é unha decisión moi complexa, pero hai casos nos que sería a solución máis sinxela para deixar de lado unha vida chea de sufrimentos.