Bordos converxentes

Un borde converxente ou destrutivo e o borde de choque entre dúas placas tectónicas. Cando no borde converxente unha das placas da litosfera afúndese debaixo da outra consumíndose no manto falase de subdución. Este tipo de bordes leva á formación de cordilleiras e está asociado con zonas de actividade volcánica e sísmica orixinadas pola fricción das dúas placas.

imagen

Hai tres tipos:

  • Converxencia oceánica-continental

Unha placa con cortiza oceánica colisiona con unha placa con cortiza continental a cal flota sobre a oceánica que afúndese no manto. O alcanzar unha profundidade duns 100 km orixina un fluxo ascendente de  magma formando así arcos volcánicos continentais e grandes fosas oceánicas.

  • Converxencia oceánica-oceánica

Dúas placas con cortiza oceánica colisionan. Unha placa subduce baixo a outra iniciando a fusión e a actividade volcánica. Os volcáns crecen dende o fondo orixinando cadeas de edificios volcánicos que emerxen como illas.

  • Converxencia continental-continental

Dúas placas continentais colisionan formando grandes cadeas montañosas de rochas sedimentarias e metamorfizadas.

Fontes de información:

http://es.wikipedia.org/wiki/Borde_convergente

Esta entrada foi elaborada por Laura Martínez no curso 2013-14

 

Tags: