Nanomediciña rexenerativa, o futuro.

A nanomediciña rexenerativa, ocúpase da reparación ou substitución de tecidos e órganos enfermos ou danados mediante a aplicación de métodos procedentes da terapia xénica, a terapia celular, a dosificación de sustancias rexenerativas e a enxeñaría de tecidos, estimulando os propios mecanismos reparadores do corpo humano.

As principais achegas da nanotecnoloxía ao medicamento rexenerativa están relacionadas coa produción de novos materiais e sistemas de soporte, a utilización de células nai embrionarias e adultas e a produción de moléculas bioactivas que sirvan como sinais de diferenciación celular.

Na enxeñeira de tecidos, a nanotecnoloxía pode xogar un papel predominante, ao facilitar novos materiais e técnicas que permiten unha integración dos tecidos de forma máis eficiente pola posibilidade de xerar microambientes máis propicios para a rexeneración tisular. A principal dificultade radica en atopar materiais adecuados que permitan a fabricación de estruturas que manteñan activo o órgano afectado mentres se rexenera a zona danada. Entre os materiais que se están utilizando cabe destacar os nanotubos de carbono, as nanopartículas etc.

Un dos maiores logros é o desenvolvemento de biomateriais con capacidade de imitar á matriz extracelular, constituíndo un auténtico soporte, idéntico ao que aparece de forma natural nas células, sobre o que poden crecer as células proxenitoras para posteriormente implantalo no paciente e así reparar ou substituír o órgano danado. Tamén se poden utilizar superficies nanoestructuradas que poden actuar como incubadoras de liñas celulares, favorecendo o proceso de diferenciación celular.

 

imagen

 

 

Comentario persoal:

Eu penso que é unha gran solución a varios problemas. Isto, vai cambiar moitísimas cousas, tamén o descubrimento dalgúns materiais como os nanotubos de carbono. O poder destes materiais, é maior do que imaxinamos xa que vivimos na prehistoria da nanotecnoloxía. É algo moi delicado, xa que traballan a escala inferir de 1 micra (1000 veces más pequeño que 1 mm). Imaxínanse tomar unha pastilla que conteña un exército de nanobots programados para introducurse nas células do seu corpo e combatir virus, eliminar moléculas nocivas, etc? Pois isto é posible grazas a nanotecnoloxía.

Referencias bibliográficas:

http://www.bvs.sld.cu/revistas/spu/vol35_3_09/spu06309.htm

http://www.amgen.es/doc3.php?op=biotecnologia9&ap=b9_nanomedicina

http://www.monografias.com/trabajos99/nanomedicina/nanomedicina.shtml

Esta entrada foi elaborada no curso 2014-15 por  Lucia Grandal

 

Tags: , ,