O CSIC en España e Galicia

O CSIC significa Consello Superior de investigacions científicas. O CSIC consta dunha rede de centros de investigación, que constitúen as unidades operativas de xestión e organización da súa actividade. En España temos 123 centros, dos cales 5 son galegos. Estes centros son:

O CSIC, debe cumprir unha serie de funcións. Entre elas, as máis importantes son: Realizar investigación científica e tecnolóxica e, contribuír á súa promoción, prestación de servizos científicos e técnicos a Administración Xeral do Estado e para outras administracións e institucións públicas e  privadas, contribuír á creación de organismos competentes para xestionar a avaliación de transferencia e tecnoloxía e xestionar instalacións científicas e técnicas que son confiadas ao sistema de investigación científica e desenvolvemento tecnolóxico servizo.

A captación de fondos realizada polo CSIC en Galicia no período 2008-2014 pódese consultar no seguinte gráfico:

imagen

O CSIC, realiza experimentos e actividades moi interesantes, como a creción dun microsensor autónomo capaz de detectar problemas respiratorios,  coma o diseño de métodos alternativos para coñecer o réxime hídrico dos ríos ou como o novo método de estructuras trideminsionais de nanofios, etc. Estes experimentos e actividades realizados polos centros do CSIC, nos permiten aprender e informarnos sobre as novas invencións que hai relacionadas co mundo da ciencia e a tecnoloxía.

Fontes:

Consello Superior de Investigacions Científicas: http://www.delegacion.galicia.csic.es/donde-investiga-el-csic-en-galicia

Delegación do CSIC en Galicia: http://www.csic.es/

 

Tags: , ,