Guerra da agua

A auga potable. A auga é unha substancia composta por dous átomos de hidróxeno e un átomo de osíxeno. Potable, é algo que se pode beber sen riscos para a saúde. O acceso á auga potable é esencial para a vida. Cando unha persoa bebe auga non potable, ou cociñar con ela, corre o risco de contraer todo tipo de enfermidades.

 

Preto de 700 millóns de persoas de 43 países diferentes sofren escaseza de auga. A escasez hidrica prodúcese cando a demanda de auga é maior que os recursos dispoñibles que temos.

 

A escasez hidrica é debido á falta de inversións en sistemas de auga e no seu inadecuado mantemento. Preto de 50% dos sistemas de abastecemento de auga potable nos países en desenvolvemento é perdido a través de perdas, conexións ilegais e vandalismo.

 

En 2025, 1.800 millóns de persoas vivirán en países con escaseza de auga absoluta e 2/3 da poboación mundial vivirán en condicións de estrés hídrico.

 

 ”A escaseza de auga contribúe á pobreza extrema, causando privación social e impedindo o desenvolvemento, creando tensións en rexións de conflito. Moitas veces, cando precisaba de auga, atopamos armas. […] Aínda hai auga suficiente para todos, pero só se nós mantémolo limpo, o con sabedoría para poder compartilo de forma equitativa “

Ban Ki-moon, secretario xeral da ONU.

 

Este problema preocúpame, porque non lle damos a debida importancia. A falta de auga potable é un problema global, que co tempo nos afectará a todos. Polo cal hai que ser conscentes e facer uso responsable dela.

 

 

imagen

 

Fontes:

 

-Blog, Sólo Ciencia: http://www.solociencia.com/ecologia/problematica-global-agua-problema-falta-agua.htm

Autor, Mauricio Luque, xestionado por Lexur

 

-  Web de información, ONU: http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/scarcity.shtml

Xestionado por: Propiedad intelectual Naciones Unidas 2016

 Save

 

Tags: ,